CRAE-UAB

Centre de Recerca
en Arts Escèniques

CRAE-UAB

Centre de Recerca
en Arts Escèniques

CRAE-UAB

Centre de Recerca
en Arts Escèniques

El Centre de Recerca en Arts Escèniques es proposa aglutinar i impulsar els esforços dispersos que es duen a terme a la UAB en matèria de recerca en arts escèniques. A més d’actuar d’una manera més coordinada i efectiva, vol visualitzar la investigació que s’hi fa tant en l’àmbit català com internacional.
El CRAE sorgeix de l’experiència acumulada per diversos professors de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB durant més de 25 anys en els estudis de doctorat i màster en Estudis Teatrals, d’una banda, i en grups de recerca diversos en què les arts escèniques hi tenen una presència rellevant, de l’altra.

RECERCA

Promoure la recerca en els diversos àmbits de les arts escèniques (història, crítica), com també les connexions amb altres enfocaments (cultura visual, estudis de gènere, ecocrítica) tant les catalanes com les internacionals.

Patrimoni

Impulsar, recuperar i difondre el patrimoni material i intangible relacionat amb les arts escèniques en un sentit ampli.

Investigació

Aglutinar investigadors i grups de recerca dedicats a les arts escèniques d’aquí i d’arreu, i cercar estratègies per sol·licitar convocatòries competitives internacionals.

Col·laboracions

Establir col·laboracions amb altres universitats i institucions acadèmiques tant de l’àmbit català com europeu i internacional.

Àmbit català

Establir convenis de col·laboració amb institucions, centres documentals, festivals, museus, fundacions d’arts i disseny, de l’àmbit català, dedicades a les arts escèniques.

Internacional

Establir convenis de col·laboració amb universitats estrangeres que tinguin grups de recerca consagrats a les arts escèniques.

Secundària

Establir col·laboracions amb Instituts d’Educació Secundària que imparteixen el batxillerat d’Arts Escèniques amb la intenció d’apropar el món acadèmic als centres d’ensenyament del territori.

Observatori

Establir col·laboracions amb el món professional de les arts escèniques per instituir un “observatori en viu” de la creació com a investigació en el context actual, que completi la tasca duta a terme per l’Observatori de les Arts Escèniques Aplicades de l’ITB i l’Observatori dels Teatres en Risc de la UPF.

Activitats

Organitzar activitats acadèmiques periòdiques (congressos, simposis, jornades, seminaris, etcètera) relacionades amb les arts escèniques.