Grups

GRAEMUSC: Músiques en la Societat Contemporània

Pàgina web

Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània (GELCC)

Pàgina web

Grup d’Estudi d’Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI)

Pàgina web

Grup d’Estudi de la Traducció Catalana Contemporània (GETCC)

Pàgina web

Grup de Recerca d’Art del Renaixement i del Barroc a Catalunya (GARB)

Pàgina web

Grup de Recerca en Imaginari i Pensament de les Escriptures Subversives (GRIPES)

Pàgina web