Membres fundadors

Rossend Arqués i Corominas

Professor titular

Departament de Filologia Francesa i Romànica

Gemma Bartolí i Masons

Professora associada

Departament de Filologia Catalana

Carles Batlle i Jordà

Professor associat

Institut del Teatre, Departament de Filologia Espanyola

Anna Corral Fullà

Professora agregada

Departament de Filologia Francesa i Romànica

Francesc Cortès i Mir

Professor titular

Departament d’Art i de Musicologia

Francesc Foguet i Boreu

Professor titular

Departament de Filologia Catalana

Fátima Gutiérrez Gutiérrez

Professora titular

Departament de Filologia Francesa i Romànica

Jordi Jané i Lligé

Professor agregat

Departament de Filologia Anglesa i de Germanística

Núria Llorens Moreno

Professora agregada

Departament d’Art i de Musicologia

Lidia López i Gómez

Professora lectora

Departament d’Art i de Musicologia

Maria Moreno i Domènech

Professora associada

Departament de Filologia Catalana

Daniela Palmeri

Professora associada

Departament Filologia Francesa i Romànica

Núria Santamaria i Roig

Professora agregada

Departament de Filologia Catalana