Acting Funny on the Catalan Stage

Publicacions

El teatre còmic en català (1900–2016)
John London and Gabriel Sansano (eds)
Peter Lang, 2022 (308 p.)

La hilaritat sempre ha tingut una presència molt important en l’evolució del teatre català, tot i que rarament ha comptat amb un estudi i reconeixement acadèmics. Aquest volum proposa una anàlisi de diverses formes d’humor de l’escena catalana, amb una selecció d’assaigs en anglès i català d’experts de diferents universitats. S’hi examinen algunes propostes de comicitat, innovacions performatives i la projecció sociopolítica d’aquesta jocositat. També s’hi estudia l’originalitat d’un conjunt d’autors, directors i actors al marge de l’humor políticament correcte. Sens dubte, un altre àmbit, el de riure, en el qual cal reconèixer i posar en valor la contribució catalana a la cultura europea. El llibre constitueix un cas rar on es considera el teatre –dins d’un mateix projecte– de diversos espais geogràfics on es parla català: Catalunya (sobretot Barcelona), el País Valencià i diferents pobles del Rosselló.

Fitxa del llibre a l’editorial Peter Lang

Contingut del llibre

John London and Gabriel Sansano
Studying Catalan Theatrical Comedy: An Introduction

Part I  Reception and Influences

David George
Comic and Catalan?: The Commedia dell’Arte in Catalonia in the Twentieth and Twenty-First Centuries

Maria Moreno i Domènech
Primera història d’Esther i La corte del rey Assuero [The (First) Story of Esther and The Court of King Ahasuerus]

Enric Gallén
Dario Fo a Catalunya: el cas de Mort accidental d’un anarquista [Dario Fo in Catalonia: The Case of Accidental Death of an Anarchist]

Héctor Mellinas
Humor i absurd: escenes brossianes [Humour and the Absurd: Brossian Theatres]

Part II  Textual Strategies

Rhiannon McGlade
Beyond Carpanta: Humour in the Plays of Josep Escobar

John London
Comedy in French Catalonia: Adventures in Mockery and Self-Mockery

Isabel Marcillas-Piquer
Strategies for Comedy in Plays by Contemporary Catalan Women

Part III  Acting Humour

Núria Santamaria
Joaquim Montero i Delgado, trànsits i cruïlles [Joaquim Montero i Delgado: Passages and Intersections]

Simon Breden
Power, Politics, and Comic Theatre: Political Satire as Dissidence in La torna and Ubú president by Els Joglars

Martí B. Fons Sastre
La influència de la pedagogia de Jacques Lecoq dins l’escena còmica catalana contemporània: la dramatúrgia de l’actor de Sergi López i Toni Albà [The Pedagogical Influence of Jacques Lecoq on the Contemporary Catalan Stage: The Acting Dramaturgy of Sergi López and Toni Albà]

Gabriel Sansano
Xavi Castillo i Pot de Plom: entre la transgressió i la sàtira política (1985–2015) [Xavi Castillo and Pot de Plom: Between Transgression and Political Satire (1985–2015)]