Investigar sobre guerra i teatre en l’escena actual

Activitats

Estades Temàtiques / Olot

Investigar sobre guerra i teatre en l’escena actual

Del 16 d’octubre de 2023 al 23 d’octubre de 2023
Pàgina web: Faberllull

Octubre 2023

L’escalada bèl·lica que ha generat la invasió russa d’Ucraïna ha tornat a posar la guerra en primer pla. Malauradament, tant a Llatinoamèrica com a Europa l’horitzó de la guerra no ha desaparegut mai, com si fos una fatalitat humana. Carl von Clausewitz ja va postular que la guerra no és res més que la continuació de la política de l’Estat amb altres mitjans. Svetlana Alexiévich considera que la guerra és un misteri monstruós i aterridor. Margaret MacMillan adverteix que, amb el nou arsenal armamentístic, ens enfrontem a la possibilitat de la fi de la humanitat. Amb més o menys intensitat, el teatre de tots dos continents ha deixat constància de les inquietuds i els temors que provoca la guerra.

Ens proposem crear un espai d’intercanvi, debat i reflexió que focalitzi la mirada en les dramatúrgies i els espectacles contemporanis que abordin la temàtica de la guerra. Diversos investigadors llatinoamericans i europeus ens trobarem en aquesta residència per exposar les recerques al voltant del binomi guerra i teatre, debatre sobre els referents teòrics en què les fonamentem i comentar textos o espectacles recents que tractin de la guerra. La residència de la Faberllull Olot consolida la Red Internacional de Investigadores Latinoamericanos y Europeos (RIITLE, https://filcat.uab.cat/riitle/), creada el 2021 i vinculada al Centre de Recerca en Arts Escèniques de la UAB, com a espai de confluència acadèmica d’investigadors i grups d’Europa i Llatinoamèrica. Construïm així un pont de diàleg i intercanvi intercontinental per contrastar dramatúrgies i realitats teatrals, culturals i polítiques amb l’objectiu de conèixer-les millor i contribuir d’aquesta manera a la seva difusió.

Els participants en la residència, procedents d’Argentina, Catalunya, Xile, Colòmbia, Corsica, França, Itàlia, País Valencià, Perú i Uruguai, analitzarem com les escenes llatinoamericanes i europees han abordat el fenomen de la guerra en els seus textos i muntatges. Ens interessa especialment comprovar-ne les similituds i les diferències, les estètiques teatrals de cada realitat escènica i la manera com es vinculen amb la dimensió política de les arts escèniques. És per això que convidem escriptors, professionals de les arts escèniques, historiadors i investigadors perquè participin en les activitats que hem programat.